Тендери - јавне набавке

Назив Документација Рок за подношење понуда
Набавка нових аутомобила на финансијски лизинг, обликована по партијама, ЈН-02/2017 15.05.2017 - 12:00
Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2017 22.03.2017 - 12:00
Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-10/2016 - поновљени поступак 28.12.2016 - 12:00
Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-09/2016 08.12.2016 - 12:00
Набавка електричне енергије, ЈН-08/2016 29.12.2016 - 12:00
Набавка мазута, ЈН-07/2016 07.11.2016 - 12:00
Реконструкција крова објекта заједничких послова, ЈН-06/2016 12.10.2016 - 12:00
Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-05/2016 31.10.2016 - 12:00
Набавка радова - Радови на реновирању санитарних чворова, ЈН-04/2016 02.09.2016 - 12:00
Услуге ревизије финансијских извештаја и израде извештаја о трансферним ценама за 2016. год., ЈН-03/2016 19.08.2016 - 12:00

Pages