Тендери - јавне набавке

Назив Документација Рок за подношење понуда
Набавка услуга мобилне телефоније, ЈН-02/2018
Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2018
Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-08/2017
Набавка мазута, ЈН-07/2017
Радови на реновирању степеништа - поновљени поступак, ЈН-06/2017
Радови на реновирању радног и помоћног простора, обликована по партијама, ЈН-05/2017
Радови на реновирању степеништа, ЈН-04/2017
Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2017
Набавка нових аутомобила на финансијски лизинг, обликована по партијама, ЈН-02/2017
Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2017