Тендери - јавне набавке

Назив Документација Рок за подношење понуда
Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-08/2017 06.11.2017 - 12:00
Набавка мазута, ЈН-07/2017 25.10.2017 - 12:00
Радови на реновирању степеништа - поновљени поступак, ЈН-06/2017 21.09.2017 - 12:00
Радови на реновирању радног и помоћног простора, обликована по партијама, ЈН-05/2017 31.08.2017 - 12:00
Радови на реновирању степеништа, ЈН-04/2017 30.08.2017 - 12:00
Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2017 21.08.2017 - 12:00
Набавка нових аутомобила на финансијски лизинг, обликована по партијама, ЈН-02/2017 22.05.2017 - 12:00
Услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, ЈН-01/2017 22.03.2017 - 12:00
Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-10/2016 - поновљени поступак 28.12.2016 - 12:00
Набавка аутомобила на финансијски лизинг, ЈН-09/2016 08.12.2016 - 12:00

Pages